'Verwijder geen teennagels meer'

Huisartsen moeten geen eenvoudige chirurgische ingrepen meer uitvoeren, zoals ingegroeide teennagels en moedervlekken verwijderen. Dat heeft de koepelorganisatie van huisartsen LHV haar achterban geadviseerd. De huisartsen sturen patiënten hiervoor door naar de ziekenhuizen.

De laatste jaren was het beleid om eenvoudige medische handelingen zoveel mogelijk weg te halen bij medisch specialisten in het ziekenhuis en ze over te hevelen naar huisartspraktijken. Bij huisartsen kost het minder dan bij specialisten. Bron: ANP