Uitspraak Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft uitspraak gedaan in een zaak die tegen Hart van Nederland was aangespannen.

Het betreft een uitzending waarin aandacht werd besteed aan de gevolgen die valse aangiften van zedenmisdrijven kunnen hebben. In deze uitzending kwam een man aan het woord die in 2009 door zijn dochters beschuldigd is van seksueel misbruik. Na onderzoek door het Openbaar Ministerie is van vervolging afgezien en is de zaak geseponeerd.

Volgens de klaagsters, de dochters en ex-vrouw van de man, is in de uitzending ten onrechte de indruk gewekt dat (ook) in hun geval sprake is van een ‘valse aangifte’, in de zin dat zij hun vader/ex-man moedwillig ten onrechte van ontucht hebben beschuldigd. De Raad voor de Journalistiek acht de klacht gegrond voor zover deze is gericht tegen het gebruik van de term ‘valse aangifte’. Voor het overige is de klacht ongegrond verklaard.

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek.