Studenten krijgen het moeilijker

De universiteiten vinden dat studeren momenteel te makkelijk en vrijblijvend is voor studenten. Zij willen nu strengere eisen aan hen gaan stellen.

Nu zijn veel colleges niet verplicht en daar moet volgens de universiteiten verandering in komen. Daarnaast zouden studenten ook minder herkansingsmogelijkheden moeten krijgen. Studenten kunnen zich nu met een vwo-diploma aanmelden voor een universitaire studie en worden dan meestal zonder loting of iets dergelijks toegelaten. Ook dat moet veranderen. Eindexamencijfers en studiemotivatie gaan in de toekomst een bepalende rol spelen bij de toelating tot de opleidingen. Universiteiten willen zo het aantal afvallers terugdringen en er voor zorgen dat meer studenten binnen vier jaar hun bachelorsdiploma halen.