Speciale curator voor kinderrecht

Kinderen en jongeren hebben vaak geen idee welke rechten ze hebben, bijvoorbeeld bij echtscheidingen, mishandelingen of pesterijen. Daarom begint de Kinderombudsman morgen een landelijke campagne.

Met indringende filmpjes wil ze proberen jongeren te wijzen op hun rechten en de hulp die ze bij problemen kunnen krijgen. Een speciale curator kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er ook naar het kind geluisterd wordt.