Motie van afkeuring om pgb

De ChristenUnie heeft woensdag een motie van afkeuring ingediend tegen staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid). Kamerlid Esme Wiegman doet dat uit onvrede over de manier waarop de bewindsvrouw het persoonsgebonden budget (pgb) wil reorganiseren en de onrust die dat veroorzaakt voor de 130.000 mensen die nu met het pgb zelf zorg regelen.

Wiegman trekt de motie weer in als de staatssecretaris de oppositie tegemoetkomt en onderdelen van haar plan aanpast. Zo moet het zogeheten 10-uurscriterium van tafel omdat hierdoor veel mensen niet meer in aanmerking komen voor een pgb of vergelijkbare vergoeding. En de Tweede Kamer wil zeker weten dat er geen wachtlijsten ontstaan als er niet genoeg geld blijkt te zijn voor de nieuwe vergoedingsregeling voor chronisch zieken en gehandicapten die geen pgb meer krijgen.

PvdA en GroenLinks steunen de ChristenUnie. SP en D66 laten hun oordeel afhangen van de reactie van de staatssecretaris. De VVD noemt de motie ongepast en ook het CDA geeft er geen steun aan. Bron: ANP