Gezinshereniging homo's makkelijker

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) komt met een speciale, tijdelijke verblijfsvergunning voor homoseksuele partners uit het buitenland. Die kunnen daardoor in ons land trouwen of het partnerschap laten registreren. Daarna kan deze speciale trouwvergunning worden omgezet in een verblijfsvergunning voor gezinshereniging. Dat schrijft Leers aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil gezinshereniging beperken tot gehuwden en geregistreerden, maar in veel landen kunnen homo’s zo’n verbond niet sluiten. Daardoor zouden ze door genoemde beperking worden achtergesteld bij hetero’s en dat wil Leers niet.

Ook wil hij voorkomen dat een buitenlandse homopartner risico’s loopt als hij of zij na de huwelijkssluiting zou moeten terugkeren naar het land van herkomst om een inreisvisum aan te vragen. Ook andere paren die naar buitenlands recht in eigen land niet kunnen trouwen kunnen van de nieuwe regeling gebruik maken, bijvoorbeeld omdat zij niet van dezelfde religie zijn.

Bron: ANP