Recordaantal registraties Donorweek

Rondom de Donorweek hebben maar liefst 60.000 mensen zich geregistreerd of hun keuze in het Donorregister gewijzigd. Veruit de meeste van deze mensen, 9 van de 10, zeggen Ja tegen orgaandonatie.

Nog nooit eerder heeft een actie in één maand zoveel Ja-registraties in het Donorregister opgeleverd. In de Donorweek die van 18 tot 24 oktober plaatsvond, riepen Nederlanders elkaar op om hun keuze over orgaandonatie vast te leggen. Opvallend is dat een steeds groter deel van de mensen voor hun registratie gebruikmaakt van DigiD. Met DigiD kan direct bij het Donorregister worden ingelogd en onmiddellijk een keuze worden vastgelegd of gewijzigd. Iets meer dan de helft van de mensen registreerde met DigiD. Zo’n 25.000 mensen hebben nog een donorformulier thuis liggen. Zij hebben deze aangevraagd maar nog niet teruggestuurd. De initiatiefnemers van de campagne roepen hen op om dit alsnog te doen.