Nepeieren voor meeuwen

Jonge  meeuwen zullen over een tijdje een stuk minder gezien worden in Den Haag. Woensdag is de gemeente begonnen met het veruilen van de echte eieren in de nesten voor nepeieren. Zo moet de overlast van broedende meeuwen worden aangepakt.

In de periode van april tot en met juli ervaren de Hagenaren de meeste last van de meeuwen. In deze tijd nestelen en broeden de meeuwen volop en krijgen ze jongen.  Met als resultaat een hoop krijsende meeuwen, opengepikte vuilniszakken en ondergepoepte woningen en auto’s. Het verwisselen van de eieren is niet de enige maatregel die wordt genomen, het beperken van het voedselaanbod hoort hier ook bij. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van de inwoners die hun vuilniszakken zo kort mogelijk voor het ophalen moeten buitenzetten.