Loting geneeskunde verdwijnt

De loting voor de studie geneeskunde wordt afgeschaft.

Minister Ronald Plasterk verwacht dat een nieuwe regeling al vanaf het nieuwe studiejaar ingaat, kondigde hij vrijdag aan. Hij laat de universiteiten vrij om te bepalen hoe zij studenten selecteren. Scholen kunnen dat nu al doen voor de helft van de beschikbare plaatsen. Het gemiddelde eindexamencijfer kan daarbij een rol spelen, naast een toelatingsgesprek en een motivatietoets. Studenten met een gemiddeld eindcijfer van 8 zullen volgens Plasterk nog steeds automatisch worden toegelaten.