Wasbeer bedreiging voor weidevogels

De weidevogel wordt ernstig bedreigd door het toenemend aantal in het wild levende wasberen. Dat meldt de stichting AAP maandag. De stichting vangt inmiddels 22 wasberen op, maar zit bijna tegen het maximumaantal opvangplaatsen aan.