Rechters bevestigen vergoeding aan asbestklussers

Rechters in Maastricht en Amsterdam hebben deze maand in twee afzonderlijke bodemprocedures schadevergoedingen toegewezen aan consumenten die ongeneeslijk ziek werden door asbestvezels.