Nier gevonden via advertentie

Door het plaatsen van advertenties in landelijke dagbladen is het Adrie de Graaf uit Putten gelukt een donornier te vinden.

Advertentie voor donornier

,,Gezocht: samaritaanse donornier, O-positief. ” Met deze advertentie in diverse dagbladen is Adrie de Graaf uit Putten een zoektocht naar een nier begonnen.

Transplantatiewonder in UMC Groningen

Een klein wonder in het Groningse Universitair Medisch Centrum: daar liggen op dit moment twee broers bij te komen van een niertransplantatie.