Meer meldingen onveiligheid studenten

UTRECHT (ANP) – De Landelijke Studentenvakbond LSVb weet inmiddels van ,,honderden” situaties waarin studenten zich recent onveilig hebben gevoeld.