Dit zeggen de partijen over… Sociale Zekerheid

Sociale Zekerheid is volgens de stemmers een van de belangrijkste thema’s tijdens deze verkiezingen. Dit zijn de standpunten van de acht grootste partijen:

PVV

 • De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar;
 • Aanvullend pensioen moet geïndexeerd worden op basis van stijging prijzen.

 

VVD

 • Vast contract moet aantrekkelijker worden. Bijvoorbeeld door loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven te verkorten van twee naar één jaar;
 • Meer zekerheid voor flexwerkers: meer en langere tijdelijke contracten moet mogelijk worden;
 • Als je een opleiding volgt voor een nieuwe baan, moet de sollicitatieplicht tijdelijk worden opgeheven.

 

CDA

 • Meer zekerheid voor flexwerkers: meer en langere tijdelijke contracten moet mogelijk worden;
 • Vrijstelling van sollicitatieplicht voor mensen ouder dan 60 jaar;
 • Verhogen van de AOW-uitkering.

 

D66

 • De AOW leeftijd moet verhoogd worden naar 67 jaar en daarna koppelen aan de levensverwachting. Dit om de AOW betaalbaar te houden;
 • Mensen in de bijstand moeten meer mogen bijverdienen;
 • ZZP moet vrije keuze zijn, geen verplichting van werkgever. Kosten voor vaste medewerkers moeten omlaag, zodat dit gelijk komt te liggen met de goedkopere zzp’er.

Bericht gaat verder onder deze video met alle standpunten over sociale zekerheid

http://www.kijk.nl/video/Y2KAdkyLZk0l?autoplay=0


PvdA

 • AOW-leeftijd vanaf 65 moet mogen in ruil voor een korting op de uitkering;
 • Mensen in bijstand beter begeleiden in plaats van nutteloze activiteiten verplichten;
 • Werkgevers harder aanpakken die constructies gebruiken loonkosten te ontduiken;
 • Hoger minimumloon door fulltime werkweek aan te passen van 40 naar 36 uur.

 

GroenLinks

 • De AOW leeftijd moet verhoogd worden naar 67 jaar en daarna koppelen aan de levensverwachting;
 • De AOW-uitkering moet met 15 procent omhoog, er moet ook een betere AOW komen voor migranten. Mensen met een hoog pensioen moeten hieraan meebetalen;
 • Werkgever moet meer betalen voor flexibiliteit werknemers. Op die manier wordt aannemen vaste werknemers interessanter;
 • Meer rechten bij ontslag vanuit tijdelijk contract. Transitievergoeding niet vanaf 2 jaar, maar vanaf dag 1;
 • Minder controle en meer vertrouwen voor mensen in bijstand. Ook minder regels zodat je gemakkelijker bij kunt verdienen en zelfredzamer bent.

 

SP

 • De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar;
 • De AOW-uitkering moet met 10 procent omhoog;
 • Meer rechten bij ontslag vanuit tijdelijk contract;
 • Minimumloon moet 10 procent omhoog;
 • Verhoging BTW terugdraaien. MKB’ers waren hier de dupe van. Na terugdraaien is er meer koopkracht en ruimte voor meer banen bij MKB’ers;
 • Mensen met arbeidsbeperking beter begeleiden. Dan kunnen ze in het reguliere bedrijfsleven terecht. Stoppen met korten op hun inkomen of het schrappen van sociale werkplaatsen.

 

50PLUS

 • De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar;
 • De AOW-uitkering moet omhoog;
 • Geen extra vrije dagen voor senioren. Dan worden 50-plussers beter serieus genomen bij zoeken naar nieuw werk;
 • Werkgever ontlasten door sociale lasten te beperken bij werknemers ouder dan 45 jaar. Na 8 weken arbeidsongeschiktheid moeten lasten niet meer bij werkgever liggen.