Dit zeggen de partijen over… Immigratie

Immigratie is volgens de stemmers een van de belangrijkste thema’s tijdens deze verkiezingen. Dit zijn de standpunten van de acht grootste partijen:

PVV

 • Grenzen dicht: geen asielzoekers en immigranten meer uit islamitische landen;
 • AZC’s dicht: alle al verleende tijdelijke verblijfsvergunningen moeten ingetrokken worden;
 • Criminelen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap afnemen en het land uitzetten;

 

VVD

 • Vluchtelingen meer opvangen in eigen regio;
 • Wel oorlogs- en vervolgingsvluchtelingen, geen economische. Landen korten op ontwikkelingshulp als ze hen niet terugnemen;
 • Inburgeren niet vrijblijvend: verblijfsvergunning of uitkering inleveren bij verzuimen;
 • Illegaal verblijf uitgeprocedeerde asielzoekers strafbaar stellen, evenals de hulp hierbij.

 

CDA

 • Vluchtelingen meer opvangen in eigen regio;
 • Inburgeren is niet vrijblijvend: nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor integratie.

 

D66

 • Wel oorlogs- en vervolgingsvluchtelingen, geen economische;
 • Vluchtelingenstroom niet beperken, maar gastvrij zijn. Opvang in EU beter verdelen om te voorkomen dat grenslanden zwaarder belast worden;
 • Asielzoekers moeten tijdens wachtperiode mogelijkheid hebben tot leren en werken;
 • Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers: het onthouden van levensvoorzieningen mag geen middel zijn.

Bericht gaat verder onder deze video met alle standpunten over immigratie

http://www.kijk.nl/video/HLKA0SCnevge?autoplay=0


PvdA

 • Wel oorlogs- en vervolgingsvluchtelingen, geen economische;
 • Vluchtelingenstroom niet beperken, maar gastvrij zijn;
 • Belang kind: beter regelen om te voorkomen dat kind pion wordt om in Nederland te blijven;
 • Opvang asielzoekers afstemmen op opvang dorp of stad.

 

GroenLinks

 • Vluchtelingenstroom bij bron aanpakken: oorlog en onderdrukking bestrijden zodat vluchten niet meer nodig is;
 • Belang kind: een ruimhartiger kinderpardon; een uitzondering voor kinderen maken in de vluchtelingenwet;
 • Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers: ook vertrouwenspersoon inzetten om aan toekomst in Nederland of land van herkomst te werken.

 

SP

 • Vluchtelingen meer opvangen in eigen regio;
 • Asielzoekers hier niet behandelen als criminelen, maar laten werken om zich nuttig te maken voor de samenleving;
 • Opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers; ook zorgen voor betere begeleiding met verblijfsvergunning.

 

50PLUS

 • Vluchtelingen meer opvangen in eigen regio;
 • Wel oorlogs- en vervolgingsvluchtelingen, geen economische;
 • Dubbele nationaliteit daar waar het kan tegengaan;
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst;
 • ‘Nieuwe Nederlanders’ krijgen paspoort pas na termijn van tien jaar. Daarvoor zijn een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’, goede beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring over de Nederlandse Grondwet nodig;