Bewoners van flat met ingestorte ingestorte balkons mogen nog niet naar huis

Balkons Oudenbosch