OM: vervolging NAM om aardbevingen moet worden gestaakt

NAM Groningen