Maurikse versie van 'Ter land, ter zee en in de lucht' steeds populairder