Bewoners Zaandam lopen protestmars tegen de sloop van hun woningen