Wisselvallige dagen tijdens de stembusgang, maar wel meer zon