Loodgieters hebben het druk door thuiswerkers en de (smeltende) sneeuw