Water in de Rijn blijft stijgen, 40.000 zandzakken achter de hand

Video Hart van Nederland