Verkeerssituatie bij scholen erg onveilig: 10.000 ongelukken in drie jaar