Terugroepactie: mogelijk glassplinters in potten paprika

Terugroepactie: mogelijk glasscherven in potten paprika