Schapen Bargerveen niet onder de indruk van Zijne Majesteit de Koning