Ongeveer 50 Nederlanders uit Afghanistan gehaald, eersten komen vanavond aan

Afghanistan