Valt De Jonge iets te verwijten? 'Versoepelen was logisch en verantwoord'