De Jonge: het raakt me dat coronamaatregelen leiden tot tweedeling in samenleving