Jetten (D66) botst hard met Marijnissen (SP) en Ploumen (PvdA) in notulendebat