NAM getroffen door groot datalek, 19.000 persoonsgegevens gestolen

Gaswinning Groningen