Vlammen slaan metershoog uit berg ijzer bij brand afvalverwerkingsbedrijf