Straten blank en huizen ondergelopen door gesprongen waterleiding in Breda