Schrik na vliegtuigexplosie Limburg: 'Als dit boven Chemelot was gebeurd, was ramp niet te overzien'

Maastricht QUOTE Burgemeester & burgerinitatief tegen vliegveld