Poolse supermarkt in Rotterdam opnieuw beschoten

Poolse supermarkt