Nabestaanden Ichelle kunnen verdachte Sandra K. voor het eerst in de ogen kijken