Monique overleeft ternauwernood CO-vergiftiging: 'Had dood moeten zijn'