Mishandelde Frédérique voelt zich gesterkt door steun: 'Pijn heeft plaats gemaakt voor trots'

Beeld: Paul Brink / Remy Sapuletej, beeldbewerking Hart van Nederland