Grote zoektocht naar vermiste jongen (11), veel animo om mee te zoeken