Feestganger trakteert politie op platte band: 'Hopelijk zijn we niet nodig geweest'

Feestganger trakteert politie op lekke band: 'Hopelijk zijn we niet nodig geweest'