Agent gaat bij huis Zaanstreek naar binnen en valt op bizarre boobytrap

boobytrap