Koninklijk huis leeft mee met Grieken na dodelijke bosbranden