Niet vuurwerkverwondingen maar drank is een probleem op de spoedeisende hulp