Kwetsbare Mercedes moet weg van haar woonzorgplek: 'Deze plek betekent alles voor mij'