Hulphonden worden onterecht geweigerd: poten blijken schoner dan schoenzolen van baasje

hulphonden