Eindexamens ook dit schooljaar aangepast vanwege corona