Kappers ingezet om huiselijk geweld te signaleren: 'Mensen praten daar vaak makkelijker'