Gezondheid

Bijna alle Nederlanders voorstanders van euthanasie bij ongeneeslijk zieke kinderen

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat euthanasie ook mogelijk moet zijn voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar, als er volgens de ouders en kinderartsen sprake is van uitzichtloos lijden en er geen kans meer is op genezing. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland?

87 procent van de ruim 2000 deelnemers aan het onderzoek is het eens met die stelling. Mannen, vrouwen, jongeren, ouderen: ze zijn opvallend eensgezind. Slechts negen procent is tegen.

De uitkomst is nagenoeg gelijk aan die van een enquête onder kinderartsen van het NPO-programma Nieuwsuur. Artsen die zich bezighouden met ongeneeslijk zieke kinderen, willen dat deze kinderen minder lijden tijdens het stervensproces.

Euthanasie nu nog verboden

Op dit moment is euthanasie voor kinderen jonger dan 12 jaar verboden, omdat zij tot die leeftijd niet wilsbekwaam geacht worden en dus niet goed zelf daarover kunnen beslissen. Dat is een belangrijke voorwaarde voordat iemand euthanasie kan plegen.

Artsen kunnen bij ongeneeslijk zieke kinderen nu kiezen voor pijnbestrijding door middel van palliatieve sedatie, een verlichting van de pijn in de laatste levensfase. Andere opties zijn het afzien van verdere medische behandeling of versterven, het stoppen met eten en drinken.

Politiek gevoelig

Voor ouders is het ongelofelijk zwaar, omdat die laatste levensfase lang kan duren en hun kinderen vaak veel pijn hebben. Zij noemen het daarom een onwaardig levenseinde en zouden graag zien dat ze daar iets aan kunnen doen.

Het debat hierover is politiek gevoelig. SGP-leider Kees van der Staaij reageerde geschrokken op de uitkomsten van de enquête onder kinderartsen. “Opnieuw dreigt de grens verlegd te worden voor wilsonbekwamen”, zei hij. Die reactie kwam hem op kritiek te staan van andere partijen, zoals D66. “En meteen heeft Kees van der Staaij zijn oordeel al klaar”, schreef Pia Dijkstra op Twitter. “Serieuze zorgen van artsen en ouders verdienen serieuze bespreking. Dat is wat mensen terecht van politici verwachten.”

Wat Vindt Nederland is het dagelijkse opiniepanel van Hart van Nederland en peilt elke dag uw mening over actuele onderwerpen. Inmiddels zijn al 27.000 mensen lid van ons panel. Wilt u ook meedoen? Hier kunt u zich aanmelden.