Brabander speelt Drent in supermarktreclame, kan dat nog wel in deze tijd?