Leerlingen uit vmbo-kader en -basis krijgen examenuitslag

school