Wéér de hand op de knip dit jaar: waar leveren we 'het liefst' op in?